Limited time promo

Powerful backup software

What if you woke up one day to find that you lost precious photos of dear ones? How about losing your business documents, research and other important data?
Shivering thoughts, with a simple solution: BACKUPS!
Choose FBackup if you're looking for a free backup software with simple features, or the commercial Backup4all for more advanced backup options.

безплатен софтуер за архивиране

FBackup 9.9.916 | 2024-05-29
Download FBackup (Free)

Premium Backup Software

Backup4all Professional
Try Backup4all (Paid)

FBackup

FBackup прави архиви. Безплатно

About FBackup

FBackup Program
FBackup предлага опростен интерфейс, като ви превежда през процеса на създаване на архив, посредством дружелюбен помощник, който ви пита:
  • Къде желаете да бъде съхранен архива (местоположението).
  • Какво желаете да архивирате (източниците).
  • Как искате да се изпълни архивирането (да се създаде пълен архив със zip компресия на файловете или да се създаде огледално копие без zip компресия).
  • Кога да се създава архива (може да бъде зададено автоматично по график или ръчно изпълнение).
Веднъж след като сте задали архивиращия процес, можете да го стартирате ръчно чрез бутона Архивиране (Backup) (или F6), или ако е зададен график, той ще се изпълни автоматично. FBackup може лесно да архивира източници от локалните устройства (включително устройства свързани чрез USB) върху местоположения като USB/Firewire устройства или мрежови местоположения. Създава или стандартни zip файлове (когато се ползва режима за пълен архив), или точни копия на оригиналните източници без компресия (когато се ползва опцията за огледален архив).
  Read more   Screenshots

Главни ползи

Програмата е безплатна за лични и комерсиални цели

FBackup е софтуер за архивиране, който е безплатен както за комерсиална, така и за лична употреба. Това означава, че може да спестите пари, като не купувате друга програма за архивиране.

Автоматично архивиране

Създавате задание за архивиране, настройвате го да се стартира автоматично и забравяте за него. FBackup автоматично ще извърши архивирането в зададеното време, така че вие не само защитавате данните си, ами пестите време.

Архивиране със стандартна zip компресия

Когато изберете опцията за пълно архивиране, източниците ще бъдат архивиране със стандартна zip компресия. FBackup ползва ZIP64 компресия, което означава, че може да създава zip файлове с размер 2GB. Допълнително може да защитите zip файла, като изискате парола за извличане на данните от него.

Testimonials

What our users say about FBackup

Tutorials

Watch videos that show FBackup in action

We're Softland

Learn more about the company that makes FBackup

About us

Softland is a company founded in 1999, committed to providing quality software by using innovative development solutions. We always put the needs of our customers first and that's why we value our users' feedback.

About Us

Contact us

Contact us with any questions/suggestions you might have regarding FBackup. If you are experiencing errors with FBackup, we recommend checking first if there isn't already an answer here: FAQ / User Forum

Get in touch

Our Products

The products we develop and maintain target two different fields: file backup (Backup4all and FBackup) and PDF creation (novaPDF and doPDF). Since 2011 we also run Soft112, a software download library.

Products

FBackup in numbers

FBackup is continuously developed since 2006

K+
Hours of Coding
K+
Lines of Code
K+
Downloads
K+
Users

FBackup

Download & Rate FBackup