Limited time promo

FBackup

безплатен софтуер за архивиране
ИзтеглянеVersion 9.9.916 || Released on 2024-05-29

Join the large family of FBackup users:

About FBackup

Short overview of FBackup
FBackup предлага опростен интерфейс, като ви превежда през процеса на създаване на архив, посредством дружелюбен помощник, който ви пита:
  • Къде желаете да бъде съхранен архива (местоположението).
  • Какво желаете да архивирате (източниците).
  • Как искате да се изпълни архивирането (да се създаде пълен архив със zip компресия на файловете или да се създаде огледално копие без zip компресия).
  • Кога да се създава архива (може да бъде зададено автоматично по график или ръчно изпълнение).
Веднъж след като сте задали архивиращия процес, можете да го стартирате ръчно чрез бутона Архивиране (Backup) (или F6), или ако е зададен график, той ще се изпълни автоматично. FBackup може лесно да архивира източници от локалните устройства (включително устройства свързани чрез USB) върху местоположения като USB/Firewire устройства или мрежови местоположения. Създава или стандартни zip файлове (когато се ползва режима за пълен архив), или точни копия на оригиналните източници без компресия (когато се ползва опцията за огледален архив).
FBackup

Main Features

What makes FBackup stand from the crowd

Действия за изпълнение преди/след архивирането.

За всяко задание за архивиране можете да дефинирате действия за изпълнение преди или след архивирането. Например, можете да зададете действие „Изчистване на архива” преди стартиране на архивирането, с което да се изчистят вече архивираните файлове преди да се заредят новите. За действие след архивирането, можете да зададете компютърът да премине в режим готовност, да премине в хибернация или да се изключи, както и да излезе текущия потребител, което ще бъде изпълнено след успешно архивиране.

Точни копия на файловете.

Ако не желаете файловете ви да бъдат съхранявани в един zip файл, FBackup може да направи точни копия на източниците за. Тъй като FBackup ще архивира и празните папки, то може да ползвате този тип архивиране за създаване на „огледални” копия на оригиналните файлове.

Лесна за употреба.

Двете главни функции на програмите за архивиране са операциите по архивиране и възстановяване. FBackup ви улеснява, предлагайки приятелски настроен помощници. Стартирате нов помощник за архивиране, избирате какво, къде, как и кога да се архивира и процесът е готов за стартиране. Ако е нужно да възстановите файлове, отваряте помощник за възстановяване и той ще ви попита къде искате да бъдат възстановени файловете.

Автоматични актуализации.

FBackup автоматично проверява за актуализации ежеседмично, така че ще знаете кога е налична нова версия. Опцията за проверка за актуализации може да бъде изключена, но препоръчваме да остане разрешена, за да бъде FBackup винаги актуален.

Множество местоназначения за архивите.

По подразбиране мястото за съхранение на архивите е локалният дял с инсталацията на Windows. За да сте спокойни в сигурността на архива си, е нужно да съхранявате архивите на други устройства, поддържани от FBackup (като външни USB/Firewire устройство или на мрежов твърд диск). Така, ако компютърът ви претърпи хардуерна повреда, данните ви ще са на сигурно място на външното устройство.

Приставки за архивиране.

Можете да зареждате приставки за архивиране или възстановяване настройките на специфични програми или други данни (като съхранени игри, ел. поща и др.). Веднъж заредени във FBackup, тези приставки ще добавят в списъка с предварително зададени архиви източниците, които е нужно да се архивират за дадената програма. Можете да разгледате списъка с наличните приставки тук:

Архивиране на отворени файлове.

Ако някой файл се използва от друга програма по време на архивирането, FBackup все пак ще може да архивира този файл, тъй като използва услугата Volume Shadow Service, която предоставя Windows. Така, стига да ползвате Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit), FBackup ще архивира тези отворени файлове. Например, ще може да архивирате настройките и електронната поща от вашия Outlook без да трябва да го затваряте преди това.

Множество езици.

Изберете език за потребителския интерфейс от езиците, които се поддържат в момента. Ако желаете да ни помогнете с превода на друг език на уебсайта или интерфейса, можете да го сторите, като посетите страницата с

Backup open files

If a file is in use by another program at the time of the backup, FBackup will still be able to back up that file, because it uses the Volume Shadow Service that Windows provides. So, as long as you're using Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit), FBackup will back up those open files. As an example, you will be able to back up your Outlook emails and settings without closing the program first.

Online sources

Starting with FBackup v9, it is now possible to use as sources files/folders from online locations. You can add sources from Dropbox or Google Drive and have those backed up to a different destination. This way you can have a back-up of your online files as well. It is a great way to protect your cloud files, for instance backing-up your Dropbox files to Google Drive (or vice-versa).

Backup & Restore Wizards

FBackup includes a step-by-step wizard with instructions to create a new backup job by selecting Where, What, How and When to backup. It also includes a wizard for restoring files. You can quickly restore the latest version of a file/folder as well as restoring versions of files backed up at a specific date.

Backup Catalog File

FBackup stores a summary snapshot of the file and folder information into a backup catalog file (".fkc") each time a backup runs. This catalog is stored in a different file than the backup itself and is used to keep track of backed up data. The advantage of using a catalog is faster backup execution and no 3rd party interference.

Screenshots

FBackup on Windows 10